Masz pytanie?
Zapraszam do kontaktu!

Aneta Uzarska,
Managing Director


     

    Blog

    Home / All  / Private Marketing w CCI France Pologne!

    Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija.

    CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm.
    Izba ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

    Działania koncentrują się na pięciu obszarach:

    • Łączenie partnerów biznesowych
    • Reprezentowanie interesów
    • Inspirowanie pracowników
    • Wspieranie rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych