Masz pytanie?
Zapraszam do kontaktu!

Aneta Uzarska,
Managing Director


   

  Blog

  Home / All  / Private Marketing w CCI France Pologne!

  Francusko–Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija.

  CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 500 francuskich oraz polskich firm.
  Izba ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

  Działania koncentrują się na pięciu obszarach:

  • Łączenie partnerów biznesowych
  • Reprezentowanie interesów
  • Inspirowanie pracowników
  • Wspieranie rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych